Meist

Tagatuba on infoportaal rahvuslikult mõtlevale inimesele: kommenteerime tähtsamaid uudiseid, avaldame arvamust olulisematel teemadel, ütleme välja oma seisukoha....
Meil on kõrini, et öeldakse ette, mida me peame ja tohime mõelda, öelda või teha. Meile ei sobi, et rahvuslus on muudetud millekski häbiväärseks ja taunitavaks. Me ei kavatse vaikida, kui meie iseseisvus vahetatakse eurode vastu. Me armastame oma isamaad, kuid ei armasta neid, kes üritavad seda maha müüa. Me austame oma riiki, kuid ei austa neid, kes seda juhivad omakasupüüdlikel eesmärkidel.
Me ei järgi peavoolumeediat ja -poliitikat, vaid ütleme seda, mida arvame!
Kui soovid meiega koostööd teha, siis võta ühendust menüüst "Kontakt" vormi kaudu või kasutades esilehe andmeid.
-------------------------------------------------
...viitas Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikale, mille kohaselt lähevad väljendusvabaduse kaitse alla ka sellised eneseväljendused, mis ründavad, šokeerivad ja häirivad riiki või mõnda selle sektorit.
---------------------------------------
Demokraatlikku poliitilist kultuuri iseloomustavad järgmised tunnused:
– poliitiliste subjektide ja ideede mitmekesisus, poliitiline pluralism;
– tolerants teistsuguste inimeste, alternatiivsete vaadete ja erinevate kogukondade suhtes ning valmisolek vastakate huvide ja arvamuste ilmnemiseks