admin

Rahvuslus ei ole puue...

Profile Photos
1 Photos By admin
Actions
Description
Empty
Custom RSS Feeds
Empty
Timeline
All posts
13 days ago
admin wrote
... vaata rohkem Võtame lahti nüüd sellesamuse pmk.agri.ee leheküljelt dokumendiregistri. Võtame sealt personalikäskirjad ja mis me näeme. Lisatasu ja lisatasu ja tulemustasu ja preemia jne. Huvitaval kombel on need kõik slaastatud AvTS § 35 lg 1 p 12. 12) teabe, mis sisaldab isikuandmeid, kui sellisele teabele juurdepääsu võimaldamine kahjustaks oluliselt andmesubjekti eraelu puutumatust; Kas nad kardavad, et ajakirjanik tuleb eraelu nuhkima kui teada saab kui suuri preemiaid maksti ja mille eest?
Delfi kommentaarium
13 days ago 0 likes 0 comments 0 comments
admin wrote
Au, võlad ja prestiiž on ettekäänded üha rohkematele surmaga lõppevatele tulistamistele Rootsis. Kasvav vägivald on aga tõsine proovikivi võrdsuse ja sotsiaalse harmoonia ideaalidele ehitatud ühiskonnale.
13 days ago 0 likes 0 comments 0 comments
17 days ago
admin wrote
Võrreldes kaasajal elus olevate vanematega, kes on nt viiekümne tuuris, on erinevus eelneva põlvkonnaga drastiline – võitjate põlvkond tahtis rikkaks saada, kasvõi nui neljaks. Nüüdsed noored teevad pigem (elu)kunsti ja käivad laululaagris, sest neil on kindel tagatis – vanemate vara. Pingutada ei ole vaja.

30.06.2019 0 likes 0 comments 0 comments
26 days ago
admin wrote
Eesti riik oleks justkui lõplikult valmis, kui meil jagub jaksu hoida palgavaeste ja suhtelises vaesuses elajate armee kiuste palgal ametnikke, kes tõsimeeli menetlevad, millist ees- või perekonnanime keegi meist endale võtta soovib. Järjest detailsemate regulatsioonide valguses oli vist isegi perekonnanimede panemine mõisnike poolt loomingulisem, kui praegune ametnike tegevus.
21.06.2019 0 likes 0 comments 0 comments
14.06.2019
admin wrote
«Välismaal elamine on tegelikult väga kole. See on teine koht, kuhu ma inimesed saadaks: kõigepealt õppige kaks aastat füüsikat ning siis minge välismaale ja saage hakkama! Pärast seda räägime edasi, et küll Eestis on nõme ja paha. Siis langeb terve rida teemasid kohe ära.»
Kadri Land, Tallinki juhatuse liige
14.06.2019 0 likes 0 comments 0 comments
06.06.2019
admin wrote
Statistikaameti andmetel elas 2017. aastal 52,3 protsenti töötutest suhtelises vaesuses ja 20,9 protsenti absoluutses vaesuses. Võrdluses teiste Euroopa Liidu riikidega paistab Eesti silma töötute keskmisest suurema vaesusega.
06.06.2019 0 likes 0 comments 0 comments
05.06.2019
admin wrote
Esiteks, millisele teadusele nõuavad teadlased üht protsenti sisemajanduse kogutoodangust?

Teadus peaks olema investeering, et ühiskonnal läheks tulevikus paremini, muuhulgas majanduslikult. Rahast rääkimist peetakse tihti küll labaseks, kuid ometi räägime rahast või pigem selle puudumisest pidevalt. On selge, et kõigi teadusharude panus ühiskonna ülalpidamisse pole ühesugune. Kui raha on puudu, tuleks eelistada neid teadusi, mille tulemusena, vähemasti teoreetiliselt, võiks ühiskond... vaata rohkem üldiselt tulevikus rikkamaks saada.
05.06.2019 0 likes 0 comments 0 comments
admin wrote
Eesti kaotab energiasõltumatuse ja idavirulased töö, sest põlevkivielektrijaamad suletakse.
05.06.2019 0 likes 0 comments 0 comments
04.06.2019
admin wrote
Euroopa Nõukogu võttis maikuus vastu deklaratsiooni, mis annab Venemaa delegatsioonile võimaluse hakata taas osalema hääleõigusega ENPA töös.

Nõukogu 47 liikmesriigi välisministrid hääletasid ülekaalukalt deklaratsiooni poolt. Selles öeldakse, et kõigil liikmesriikidel peab olema õigus võtta võrdsetel alustel osa nõukogu kahe põhiorgani tööst. Deklaratsiooni vastu hääletasid Eesti, Läti, Leedu, Poola, Gruusia ja Suurbritannia.
04.06.2019 0 likes 0 comments 0 comments
31.05.2019
admin wrote
Kunstiakadeemia lõputööde hulka kuuluvad ka menstruaalverega maalitud voodilinad
KAS RIIK PEAKS SELLIST KUNSTI TOETAMA?!!?!
31.05.2019 0 likes 0 comments 0 comments