Esimene Eesti from admin's blog


President Ilves kutsus ühes oma kunagises jõulutervituses olema sallivamad ja hoolivamad ning lõppevast aastast rääkides muretses sellepärast,et levima on hakanud halvustav suhtumine oma riiki… Kahjuks ei kõla need sõnad mehe suust, kes ise kasutab hämaraid skeeme riigilt raha saamiseks (Ärma talu kasutamine presidenditaluna, ekspresidendiproua hüvitise temaatika jne.) ning kelle otsused on kohati kummalised ja arusaamatud,just kõige siiramalt.

 

Rahva suhtumine mitte niivõrd oma riiki kui riigi juhtkonda, on peegelpilt nii praegusest olukorrast, kui ka riigi suhtumisest oma kodanikku. Pole mingi uudis,et poliitiline süsteem on kontrolli alt väljunud ja elab otsekui parasiit rahva organismis, tema enda poolt loodud paralleelmaailmas, millel pole midagi ühist reaalsusega. Poliitladvik väldib ühiskonna osalust otsustusprotsessis,seades sellele igakülgseid tõkkeid. Ei ole mingit vahet, kas võimul on Keskerakond,Reformierakond või keegi kolmas, olemasolevad erakonnad on end üsna selgelt määratlenud – rahva arvamus ning valik läheb neile korda vaid siis kui see kattub poliitladviku omaga, sellest huvitutakse vaid valimiseelsel ajal. Meil on igakülgne võimalus oma arvamust välja öelda, kuid seda ei kuula keegi.

Poliitilised parteid on röövinud kodanikelt riigi ja toimetavad sellega oma tahtmist mööda nagu isikliku omandiga. Rahva katse oma riiki tagasi võtta lõppes fiaskoga. Harta 12 võeti võimu poolt üle, võimalik protest kanaliseeriti kiiresti ning jahutati maha jääkeldris, tunde,päevi ja kuid kestnud arutelude, ümarlaudade ja ekspertgruppidega. Võim ju teab, mis rahvale parem on!

Tegelikult tuleks esitada küsimust auväärsetele protesti algatajatele, et kas te ise ka aru saate,millisesse sohu te rahva tirisite ning millise karuteene tegite? Ma ei usu,et hartale allakirjutanud inimesed on niipea valmis oma allkirja veel kuhugi alla panema…

Fakt on ka see,et aruteludesse ei kaasatud kõiki huvigruppe, ukse taha jäeti kõik „kahtlased“ – rahvuslased,eurovastased jne.,need,kelle arvamusega ei saa manipuleerida. Tundub,et kodutöö oli tehtud korralik,sest kogu edasine tegevus läks nagu õlitatult. Ainult,et miks siis räägitakse rahva arvamusest,kõikide osapoolte kaasatusest? Eurovastaseid oli hääletusel 33,17% (tänaseks on see kindlasti suurem),mis on suhteliselt suur osa rahvast,et sellega arvestada. Kui võim nimetab seda marginaalseks vähemuseks,siis tahaks küsida,et miks promotakse ning püütakse kaitsta nn. seksuaalvähemusi, keda on eurovastastest väiksem protsent ? Ometigi võetakse nende „erisoove“ kuulda ja surutakse läbi erikohtlemist,kuigi tegemist on puhtmeditsiinilise probleemiga. Kas see ongi „demokraatia“, mida ihaldame?

Pigem kehtib Eestis bandiididemokraatia, seda nii riigi kui omavalitsuste tasandil – valijaid hirmutatakse küll välis-,küll sisevaenlasega, vastaspoolega ei arendata ammu enam diskussiooni ega arutleta sisuliste küsimuste üle, rääkimata koostööst parema tuleviku pärast, valimiste võitja täidab ametikohad sobilike inimestega,kusjuures valiku aluseks ei ole kompetentsus vaid truudus parteile, parlament tegeleb „lehmakauplemise“ ning diilide sobitamisega,kes kelle seaduseelnõule hääli annab jne.jne. Mitte kedagi ei huvita riigi ja selle kodanike saatus ning käekäik. Riiki ja omavalitsusi juhivad grupeeringud, kelle ümber koguneb õukond,, kellele on kõik lubatud (ärimehed, magusaid ametniketoole soojendavad nõunikud, parteimutrikesed jne.). See,mis on lubatud oravatele Toompeal,pole lubatud kesikutele ning vastupidi alllinnas. Riik ja selle toimine on sisuliselt halvatud,sest käib lõputu ärapanemine ja kaigaste kodaratesse loopimisele,omavalitsuste juhid käituvad nagu väikeriigi suured juhid,keda huvitab vaid troon,mitte rahva teenimine. Haldussuutmatu riik väljendub nii vastuolulistes seadustes,mis ei arvesta tegelikkusega ning mida ollakse sunnitud pidevalt täiendama ja ümber tegema,sest suuresti on need euroseaduste üks-ühele tõlge, kui ka suutmatus seaduste täitmist tagada. Ilmekamaks näiteks on Narva,kus kohalik omavalitsus keeldub vallandamast keeleseadusele mittevastavaid koolijuhte.

Kodanik ei saa enam aru,mis riigis toimub või on toimuv tema jaoks pehmelt öeldes kummaline. Kodanikul puudub võimalus toimuvat mõjutada,keda valida ja keda ta valinud on,sest korra valitut ei saa enam tagasi kutsuda, ja selle üle,kes kuhu pääseb,ei otsusta saadud hääled,vaid partei tagatoad. Nii hääletavadki kõik need,kes ei karda uut algust, jalgadega ning lahkuvad riigist. Suurem palk ei ole ainus,mis kodanikke piiri taha viib.

Eesti riigis ei ole ammu enam hea elada,vähemalt tavalisel tööinimesel mitte. Eesti riigis on hea elada liigkasuvõtjatest ärimeestel ja ettevõtetel, eriti veel kui nad kuuluvad õukonda ning sotsiaaltoetuste saajatel,sest neid saab mitte midagi tehes. Joo ennast põhja ja sa saad töövõimetuspensioni, invaliitsuspensioni, sotsiaaltoetusi ning muid hüvesid,ilma et sa peaksid midagi üldse panustama. Eesti riigis on hea elada ka ametnikearmeel, kes peavad ennast jumala asemikeks maapeal,kes teavad kõige paremini,mis on õige ning hea.

See kõik ei ole midagi erilist, tavaline riigi jaoks,mis käib alla. Elagu Eesti!


Previous post     
     Next post
     Blog home

The Wall

No comments
You need to sign in to comment

Post

By admin
Added Oct 24

Tags

Rate

Your rate:
Total: (0 rates)

Archives