Rahvusliku väärikuse eest!Parema isamaa nimel!Meie Eesti on teine Eesti!

Post view

ÕHUKE TURVALISUS

VALITSUS ON JUBA AASTAID JÄRJEKINDLALT RAKENDANUD NIINIMETATUD „ÕHUKESE RIIGI“ STRATEEGIAT KOOS SUHTUMISEGA, ET „KÕIK PROBLEEMID LAHENEVAD ISEENESEST, ISEREGULATSIOONI KORRAS.“

SELLISE SUHTUMISE TULEMUSENA PEAME TÕDEMA, ET SISERIIKLIK JULGEOLEK POLE OLNUD KUNAGI NII HABRAS VÕI ISEGI OLEMATU, KUI SEE ON PRAEGU. SEE PUUDUTAB NII PÄÄSTEVÕIMEKUST, ERAKORRALIST MEDITSIINIABI KUI POLITSEID…

KESKENDUME SEL KORRAL POLITSEI TEMAATIKALE, KUID EI SOOVI TEISTE TALITUSTE TÄHTSUST VÄHIMALGI MÄÄRAL PISENDADA VÕI VÄHEM VÄÄRTUSTADA. NEIST RÄÄGIME MÕNEL TEISEL KORRAL.

POLITSEIPATRULLIDE VÄHESUST VÕI LAUSA PUUDUMIST ON AVALIKUS RUUMIS MÄRGATA IGAL SAMMUL. MAAPIIRKONDADEST POLE MÕTET ISEGI RÄÄKIDA KUI AINUÜKSI PEALINNAS ON ÖÖELU ERITI JUST NÄDALAVAHETUSTEL TÄIESTI KONTROLLIMATU, LINNAPILDIS ON TAVALISEKS NÄHTUSEKS, ET RINGI KAKERDAVAD NARKOJOOBES TEGELASED, TURISTE KIBUTAVAD TASKUVARGAD, ISEGI PÄEVAVALGES VÕID SATTUDA RÖÖVI OHVRIKS. KUIDAS ON VÕIMALIK, ET SAAGIJAHIL VARGAID EI HIRMUTA KA MITTE SEE, KUI PERERAHVAS ON KODUS, ET MINGID ARENGUPEETUSEGA RUSIKKANGELASED HOIAVAD HIRMU ALL KÜLAELANIKKE? MIS ON SELLE PÕHJUSEKS?

INIMESED TAJUVAD ÜHA ROHKEM, ET POLITSEI EI KONTROLLI ENAM OLUKORDA JA SEDA TAJUVAD KA PAHALASED, MÕISTES ET POLITSEIL POLE VARASEMAGA VÕRRELDES SAMAPALJU JÕUDU. MEIE HUMAANSED JA EUROOPA PARIMAID VÄÄRTUSI JÄRGIVAD SEADUSED KAITSEVAD PIGEM KURJATEGIJAID KUI OHVREID. KARISTUSED ON MINETANUD OMA EESMÄRGI NING MÕTTE. NÕNDA LOEMEGI NÕUTULT, KUIDAS TURISTI KURIKAGA PEKSNUD JA PALJAKS RÖÖVINUD NOORUKID VAID PAAR NÄDALAT PÄRAST SOTSIAALPROGRAMMI MÄÄRANUD KOHTUOTSUST TAOVAD ELAJALIKULT KÄTE NING JALGADEGA INIMEST BUSSIPEATUSES.... JA SAAVAD TINGIMISI VANGLAKARISTUSE, KUIDAS PÄISE PÄEVA AJAL PEKSTAKSE INIMEST KAUBANDUSKESKUSE EES, KUIDAS NOORTEKAMBAD RÜÜSTAVAD, LAAMENDAVAD NING TEEVAD SIGADUSI ERINEVATES LINNADES, PURJUSPÄI JALGRATTURI SURNUKS SÕITNUD MEES JALUTAB JUBA KOLME KUU PÄRAST VABADUSES RINGI SEST EGAS ELAVA INIMESE ELU EI SAA ÜHE RUMALUSE PÄRAST ÄRA RIKKUDA....  VARASEMALT KORDUVALT EMA PEKSNUD NING HILJEM TA TAPNUD AJUKÄÄBIK VABANEB ENNETÄHTAEGSELT VANGLAST. VARASEMALT INIMEST AHJUS ÄRA PÕLETADA ÜRITANUD NING ERINEVATE VÄGIVALLATSEMISTE EEST KARISTATUD JÕHKUTSEJA SAAB LUUDE PURUKS PEKSMISE EEST VAID KAKS JA POOL AASTAT VANGISTUST. PEDOFIILIA EEST 7 AASTAT VANGLAKARISTUST KANDNUD PERVERT SAAB SAMALAADSE TEO EEST KOOS EELMISE KANNATANU ÄHVARDAMISEGA VAID KAKS AASTAT TINGIMISI… SEDA NIMEKIRJA VÕIKS ETTE LUGEDA PÄRIS PIKALT, KÜSIDES ET KAS SEE ONGI ÕIGUSMÕISTMINE, KAS SEE ONGI ÕIGLUS?.

KARISTAMATUSE TUNNE ON SEE MIS PANEB KURIKAELA KOHTUPINGIS AVALIKULT IRVITAMA. TAVAKODANIK TÕSTAB LIHTSALT KÄED ÜLES JA ANNAB ALLA, ELADES LOOTUSES ET ÄKKI MINUGA EI JUHTU MIDAGI HALBA. TEDA EI KAITSE KEEGI, PIGEM MÕJUVAD KARISTUSED KANNATANU ÜLE MÕNITAMISENA.

KORDUVALT TINGIMISI MÕISTETAVAD VANGLAKARISTUSED, SOTSIAALPROGRAMMIDE MÄÄRAMISED, MILLEDEL POLE MINGIT MÕJU, NAERUVÄÄRSELT LÜHIKESED VANGLAKARISTUSED KA RASKETE JA KORDUVATE KURITEGUDE EEST, KERGEKÄELISED ENNETÄHTAEGSED VABASTAMISED VANGLAST – NEED ON KAASMÕJUD MIS KAASNEVAD EUROOPA ULTRALIBERAALSE KARISTUSPOLIITIKA RAKENDAMISEGA.

ISEGI KUI SELLE HINNAKS ON OMA KODANIKE TURVALISUS JA ÕIGLUSTUNNE.

FAKT ON SEE ET OLEME TAGASI PÖÖRDUMAS 90-NDATESSE, SEST TÄNAGI ON TAASTEKKINUD NEID KES ÜRITAVAD ÄRITEGEVUST MAKSUSTADA VÕI NÕUAVAD VÄGIVALDA KASUTADES VÕLGU VÄLJA, PEAME TAAS RÄÄKIMA TAKSOMAFFIAST JNE. JNE.

MIS AGA VEELGI HULLEM: MITTE HARVAD POLE JUHUD, KUS POLITSEI SAAB ISE PÄTTIDE KÄEST PEKSA VÕI EI JULGE PROBLEEMSETES OLUKORDADES RESOLUUTSELT KÄITUDA. AMETNIKUD, KES PEAKSID NING KELLEL ON VOLI MEID KAITSTA, VAJAVAD ISE KAITSET!

EKS SEEGI NÄITAB SUHTUMIST SEADUSESILMA JA KINNITAB KURBA TÕSIASJA, ET NEID EI VÕETA TÕSISELT.

ON SELGE ET ARUSAAMAD TURVALISUSEST ON ERINEVAD, KUID ERINEVAD ON KA VÕIMALUSED SELLESSE PANUSTADA. KUIDAS AITAB PERET, KEL ON PROBLEEME IGAPÄEVASE HAKKAMA SAAMISEGA, SOOVITUS KAITSTA END VARGUSTE VASTU TURVAFIRMA PALKAMISEGA???? VÕI KUIDAS LOHUTAB KODANIKKU, KEL PUUDUB SÕIDUAUTO, SOOVITUS PROBLEEMIDE VÄLTIMISEKS MITTE KASUTADA NAPSISENA ÜHISTRANSPORTI VÕI JALA KÄIMIST????

SAMAL AJAL RAPORTEERIB SISEMINISTER KOOS POLITSEJUHIGA SÄRASILMSELT, ET EESTIS ON KURITEGEVUS KONTROLLI ALL JA SEE VÄHENEB.

ÄKKI PEAKSID NAD ENDALT KÜSIMA, ET KAS MITTE EI PEITU SELLE TAGA HOOPIS KODANIKE LOOTUSETUS ABI SAADA, MISTÕTTU PÖÖRDUTAKSE POLITSEI POOLE VÄHEM?  INIMESED ON ARU SAANUD, ET NII-ÖELDA „PISIKURITEGUDEGA“ ON NAD JÄETUD OMAPÄI. ISEGI KUI AVALDUS TEHA, KESTAB UURIMINE PAAR – KOLM AASTAT NING LÕPETATAKSE SÜÜDLASE PUUDUMISE TÕTTU. IGAL KURITEOL ON SOORITAJA, SÜÜDLANE, KAS OLETE SELLE UNUSTANUD LUGUPEETAVAD SISEMINISTER JA POLITSEIJUHT? SEE ET TEIE JUHITAV AMETKOND EI SUUDA SÜÜDLAST VÄLJA SELGITADA, ON TEIE SUUTMATUS OMA TÖÖD TEHA! JA JUTT SELLEST, ET NEID VÄHESEID MENETLEJAID TULEB HOIDA SUUREMATE ASJADE JAOKS, EI PÄDE. SAAME ARU ET SELLISTE KURITEGUDE MENETLEMINE, KUST RIIGIKASSASSE VOOLAB RAHA, TOOB KAASA KIITUSE ÜLEVALTPOOLT KUID NO KUULGE: VANAMEMME JAOKS ON 60 EURO PENSIONIRAHA VARASTAJA TABAMINE SAMA TÄHTIS KUI RIIGIKOGULASELT TELEFONI VARASTAMINE. KES ON ANDNUD POLITSEILE ÕIGUSE OTSUSTADA, MILLINE KURITEGU ON OLULINE JA MILLINE MITTE?

USKUMATULT KÕLAS POLITSEI-POOLNE ÜLESTUNNISTUS, ET KÕIKIDE KURITEGUDEGA TEGELEMISEKS EI JÄTKU NEIL RESSURSSI NING SEETÕTTU TOIMITAKSE VALIKULISELT- OLULISEMATE KURITEGUDEGA TEGELDAKSE INTENSIIVSEMALT, TEISTEGA JOOKSVALT NING VASTAVALT VÕIMALUSTELE. EHK ET KEEGI AMETNIK OTSUSTAB NAGU JUMALA ASEMIK MAA PEAL, MIS ON OLULINE JA MIS MITTE.

POLITSEIAMETNIKE KOOMALE TÕMBAMINE ON VÄHENDANUD TUNTAVALT POLITSEIPATRULLIDE NÄGEMIST TÄNAVATEL, KORDADES ON PIKENENUD OOTEAEG MIS JÄÄB ABIKÕNE JA PATRULLI SAABUMISE VAHELE.

KESISE PALGAGA TOIME TULEMA PIDAVAD PATRULLPOLITSEINIKUD LOOBUVAD OMA AMETIST SEST PERE TAHAB TOITA NING JOODIKUTELE -KODUTUTELE TAKSOTEENUSE OSUTAMINE EI OLE JUST UNISTUSTE AMET.SAMAL AJAL KUI PATRULL „TEGELEB“ PARMUGA BUSSIPEATUSES, ÖELDAKSE JÄRJEKORDSELE ABIVAJAJALE, ET ÜHTEGI VABAT POLITSEIPATRULLI EI OLE NING SEE SÕIDAB KOHE KOHALE KUI LÕPETAB MUU TEGEVUSE… LÄHIMATE AASTATE JOOKSUL LÄHEB PENSIONILE VEEL VEERANDIK POLITSEIAMETNIKKE, MIDA EI KORVA UUED TULIJAD.

SAMAL AJAL MÕNULEVAD SOOJADES KABINETTIDES AMETNIKUD, KES ANNAVAD NÕU NING ÕPETAVAD KUIDAS TÖÖD TEHA, RAPORTEERIVAD LANGEVAST KURITEGEVUSE PROTSENDIST, KIRJUTAVAD PROJEKTE JNE. JNE. KÕIK NAD SAAVAD „VASTUTUSRIKKA TÖÖ EEST VÄÄRILIST PALKA.“  SÄÄSTMINE AGA EI TOIMU NENDE MUIDUSÖÖJATE ARVELT KELLE PANUS SISEJULGEOLEKUSSE ON KÜSITAVA VÄÄRTUSEGA, VAID REAKOOSSEISU REALT: VÄHEM PATRULLE, KEHVEM VARUSTUS JNE.

MEENUB KURIOOSNE JUHTUM IDA-VIRUMAALT KUS KORRAGA OLI VÄLJAS VAID KAKS PATRULLI, KES PIDID TEENINDAMA KÕIKI VÄLJAKUTSEID.

KARJUVAT POLITSEIAMETNIKKE PUUDUST ÜRITATAKSE KORVATA ERIPENSIONI TAASTAMISEGA, TEATAVAT LAADI KURITEGUDE EEST SÜÜDIMÕISTETUD POLITSEINIKE LUBAMISEGA EDASI TÖÖTADA, VABATAHTLIKEST ABIPOLITSEINIKEGA.

SELLE ASEMEL ET TUNNISTADA AVALIKULT EESTI POLITSEI ALLAKÄIMIST NING SUUTMATUST NORMAALSELT FUNKTSIONEERIDA, TEEB POLITSEIJUHT KUMMARDAVAID LIIGUTUSI POLIITIKUTE SUUNAL SEST VASTASEL JUHUL POLE LOOTUSTKI TEISEKS AMETIAJAKS.

TEGELIKULT ON SELLEKS, ET TAASTADA NORMAALNE OLUKORD, LIHTSAD LAHENDUSED:

1.     MÄÄRATLEKS SELGELT ÄRA, MILLISED ON SISEJULGEOLEKU EEST VASTUTAVATE TALITUSTE ÜLESANDED, MILLIST ELUTÄHTSAT ABI NAD OSUTAVAD (SEE PUUDUTAB LISAKS POLITSEILE KA KIIRABI, PÄÄSTET JNE.) POLITSEI TULEB VABASTADA KÕIKIDEST KÕRVAL- JA ABITEGEVUSTEST (JOODIKUTEGA LAS TEGELEB MUNITSIPAALPOLITSEI JA MUU SELLINE). POLITSEI OTSENE KOHUS ON TAGADA AVALIK KORD, KAITSTA OMA KODANIKKE, TÕKESTADA KURITEGUSID.

2.     POLITSEIL PEAB OLEMA ÕIGUS KASUTADA OLUKORDADES KUS ON REAALNE OHT TEMA ENDA VÕI KAASKODANIKE ELULE NING TERVISELE, VASTAVALT VAJADUSELE KÕIKI TEMA KASUTUSES OLEVAID ERIVAHENDEID, KAASA ARVATUD TULIRELVA.

3.     KOGU POLITSEISÜSTEEM TULEB ÜMBER KORRALDADA NING KAOTADA KÕIK NEED AMETIKOHAD MIS EI OLE SEOTUD OTSESELT SISEJULGEOLEKUGA. POLITSEIAMET KUI SELLINE TULEB KAOTADA NING SISEMINISTEERIUMI JUURES PEAKS OLEMA POLITSEITALITUS MILLE EESOTSAS ON POLITSEIJUHT. NELJAST POLITSEIPREFEKTUURIST PIISAB ET TAGADA EFFEKTIIVNE JUHTIMINE KOHAPEAL. POLITSEISTRUKTUUR PEAB SAAMA SELGEMAKS JA LÄHTUMA VASTUTUSPÕHISUSEST.

4.     KOGU VABANEV RESSURSS LÄHEB TÜHJADE VÕI KAOTATUD POLITSEIAMETNIKE AMETIKOHTADE TAASTAMISEKS (PATRULLPOLITSEINIKUD, KONSTAABLID). VÄLIPOLITSEINIKU AMETIPALK PEAB OLEMA SUUREM KUI KABINETIS ISTUVA AMETNIKU OMA (ERANDIKS ON KRIMINAALPOLITSEINIKUD). POLITSEIPATRULLID PEAVAD OLEMA AVALIKUS RUUMIS NÄHTAVAD ÖÖPÄEVARINGSELT NII JALGSI- KUI AUTOPATRULLID).

5.     SENI KUNI KUTSUTAKSE TAGASI LAHKUNUD POLITSEINIKUD NING KOOLITATAKSE VÄLJA UUSI, KASUTATAKSE TÄIENDAVAID RAHALISI VAHENDEID KAITSELIIDU PATRULLIDE TOOMISEKS TÄNAVATELE.

6.     IGA RIIGI KODANIK OMAB SEADUSLIKU ÕIGUST KAITSTA ISEENDA JA OMA LÄHEDASTE ELU, TERVIST NING VARA KÕIKIDE KÄEPÄRASTE VAHENDITEGA, SEALHULGAS LEGAALSE TULIRELVAGA. KUI PÄTT TEAB ET KORTERISSE VÕI VÕÕRALE TERRITOORIUMILE RONIDES ON VÕIMALUS SAADA „VÄÄRIKALT TERVITATUD, KAOB ISU PAHATEGUDE JÄRELE.

KUI RIIK EI SUUDA OMA KODANIKKE KAITSTA, PEAVAD SEDA TEGEMA KODANIKUD ISE!

admin 17.04.2018 0 113
Comments
Order by: 
Per page:
 
  • There are no comments yet
Post info
admin
Rahvuslus ei ole puue....
17.04.2018 (154 päeva tagasi)
Rate
0 votes
Actions
Recommend
Categories
Julgeolek (1 posts)
Sildid