Post view

Õhuke riik

 

Valitsus on järjekindlalt rakendanud nn. „õhukese riigi“ strateegiat koos põhimõttega,et kõik probleemid lahenevad „iseregulatsiooni“ korras. Kahjuks ei toimi see avaliku korra ja turvalisuse valdkonnas,sest selles nii tundlikus teemas tähendab selline lähenemine anarhiat. Tulemused on juba täna silmnähtavad ning kurvalt tuleb nentida,et avalik kord ja kodanike turvalisus pole mitte kunagi olnud nii olematu kui see on täna. Me ei puuduta siinkohal päästevõimekust ja esmaabi,sest see on teema omaette,millest ehk mõnel teisel korral,seega piirdun politseiga.

Viimaste aastate jooksul on ühiskonda halvas mõttes üllatanud sellised teemad,et politsei saab pättide käest peksa või ei julge sekkuda probleemsetesse olukordadesse. Ametnikud,kes on kõige otsesemalt seatud meid kõiki kaitsma,vajavad ise kaitset! Keset päeva pekstakse ostukeskuse ees julmalt läbi pätte korrale kutsunud meesterahvas oma lapse silme all, ühel peatänaval klaarib kari kaake omavahel arveid, lõbustusasutuste ees toimuvad massikaklused jne. jne.

Politseipatrullide puudumist avalikus ruumis on märgata igal moel – pealinna vanalinnas toimub nädalavahetustel kontrollimatu ööelu,linnapildis on igapäevaseks nähtuseks narkojoobes tegelased ning turiste kimbutavad taskuvargad, rääkimata juba vargustest ja muudest hämaratest tegevustest,kusjuures vargaid ei hirmuta enam isegi samal ajal kodus viibiv pererahvas. Maakohtades terroriseerivad külaelanikke arenguseisakuga rusikakangelastest alaealised ning saagijahil vargapoisid. See nimekiri läheks lõpmata pikaks. Samal ajal kuuleb politsei suust soovitusi ühte või teise piirkonda mitte sattuda,vältida üldse jala käimist jne.jne. ja seda loomulikult teie enda „turvalisuse“ huvides.On mõistetav, et arusaamad turvalisusest on erinevad,kuid erinevad on ka võimalused sellesse panustada. Kõigil ei ole võimalust palgata oma kodu valvama turvafirmat, kõigil ei ole ka autot. Samas aga väärib ka ühistransporti kasutav ja jala käiv kodanik turvalist elukeskkonda.

Samal ajal raporteerib siseministeerium koos politseiametiga rõõmsal häälel,kuidas kuritegevuse protsent on languses. No tule taevas appi! Äkki härrased mõtleksite hoopis selle peale,et kas mitte ei peitu põhjus kodanike lootusetuses abi saada,mille tõttu pöördukse politsei poole vähem?

Aga kui ühel hetkel on siin mitusada, mitte kõige sõbralikumalt meelestatud pagulast, kes otsustavad oma arusaamu kehtestada, mis siis? Eriolukorras on võimalik kaasata Kaitseliitu ja kaitseväge, kuid kas me ei ela juba eriolukorras, kui pätt saab enamasti karistamatult või siis sümboolse karistuse hirmus terroriseerida tavakodanikku?

Halvustame Odini sõdureid, saamata seejuures aru, et nende tekkimine on olematu turvatunde tagajärg, mitte põhjus. Me ei pea kartma mitte neid, kes üritavad politsei saamatust ja suutmatust kompenseerida, vaid neid, kes on sellise olukorra tekitanud ehk siis poliitikuid ning ametnikke.

Tundus uskumatuna politsei-poolne ülestunnistus,et kõikide kuritegudega tegelemiseks ei jätku neil resurssi,seetõttu toimitakse valikuliselt – olulisematega tegeldakse,vähem tähtsamad jäetakse kõrvale. Siit võib järeldada,et keegi ebamäärane ametnik otsustab kui jumala asemik maa peal oma suva järgi,mis on oluline ja mis mitte. Mõne vanamemme jaoks on keldri tühjaks varastanud pätihakatise tabamine sama oluline kui riigikogulaselt telefoni varastanud sulleri tabamine. Võite ise ära arvata milline kuritegu avastatakse, milline aga lõpetatakse aegumise ja süüdlase mittetuvastamise tõttu… Kes andis õiguse otsustada,et 30 eurone telefon on kellegi jaoks vähem väärtuslik kui 200 eurone? Ainus põhjus oli taaskord katse vähendada politsei töökoormust.

Politseiametnike koomale tõmbamine on vähendanud tuntavalt politseipatrullide nägemist tänavatel,kuid pole vähimalgi määral puudutanud suurte ja veel suuremate tärnidega tegelaste arvu soojades kabinettides, prefektuurid ja politseiamet kubiseb igatsorti ametnikest, kes kõik tegelevad "millegiga" ning saavad selle eest "väärilist palka". Kas saab pidada normaalseks, et näiteks Ida-Virumaal on korraga väljas vaid kaks patrulli? Puuduvat osa korrakaitsest on üritatud katta vabatahtlike abipolitseinikega,kuid see on selgelt läbi kukkunud. Abipolitseinikele ei jätku isegi raadiojaamu, muudest vahenditest rääkimata.Ometigi ei vastuta mitte keegi valede otsuste eest,mis on tehtud kodanike turvalisuse ja avaliku korra arvelt.

Selleks,et taastada normaalne olukord,on olemas lihtsad lahendused:

 

1. Anda kodanikele seaduslik õigus kaitsta iseenda ja oma lähedaste elu,tervist ja vara kõikide käepäraste vahenditega,sealhulgas legaalse tulirelvaga. Kui pätt ikka teab,et korterisse ronides võib saada vääriliselt „tervitatud“ siis kaob isu võõra vara järele üsna kiirelt.

 

2. Politseil peab olema kohustus kasutada olukordades,kus on reaalne oht tema enda või kaaskodanike elule ja tervisele, kõiki tema kasutuses olevaid erivahendeid, kaasa arvatud tulirelva.

 

3. Kiiremas korras tuleb eraldada rahalised vahendid kaotatud või tühjade politseiametnike kohtade taastamiseks ning täitmiseks, kes on otseselt seotud turvalisusega tänavatel (patrullpolitseinikud, konstaablid). Vajadusel tuua tänavatele igasuguste mõtetute projektide kirjutamisega aega surnuks löövad politseiametnikud. Politseipatrullid peavad avalikus ruumis olema nähtavad ööpäevaringselt, nii auto- kui jalgsipatrullide näol, tegeldes jooksvalt nii väljakutsete, liikluse järelvalve jms. Patrullpolitseinik peab sama suuremat palka kui kabinetitoolis istuv ametnik (erandiks on kriminaalpolitseinikud).

 

4. Seni kuni tuuakse tagasi juba lahkunud politseinikud ning koolitatakse välja uued, kasutatakse rahalisi vahendeid kaitseliidu patrullide toomiseks tänavatele. Nende tegevuse üheks osaks on ju osalemine siseturvalisuse tagamises, seega kui riik on usaldanud nendele relva, siis on ka alust neid usaldada avaliku korra tagamisel.

 

Need lihtsad meetmed tagaksid üsna kiiresti korra ja turvalisuse.Riik on seatud kaitsma oma seadusekuulekaid kodanikke,mitte aga hoolitsema selle eest,et kurjategija õigused ei saaks jumala eest mingil moel riivatud. Kord majja!

 

admin 19.07.2020 0 145
Comments
Order by: 
Per page:
 
  • There are no comments yet
Post info
admin
Rahvuslus ei ole puue...
19.07.2020 (187 days ago)
Rate
0 votes
Actions
Recommend
Categories
Üldist (2 posts)