Rahvusliku väärikuse eest!Parema isamaa nimel!Meie Eesti on teine Eesti!

Silt: ärimehed
Aeg ja elu on näidanud, et eestlasest ei saa ärimeest, vähemalt mitte selle sõna klassikalises tähenduses. Kui vähemuses olevad erandid välja arvata, siis enamiku jaoks tähendad ärimeheks olemine maksudega mängimist, liigkasuvõtmist, vahendustegevust, eurotoetustel ja odaval tööjõul põhinevat ärimudelit, võimalikult väikeseid kulutusi ning võimalikult suurt tulu, mis tagaks mõnusa äraolemise. Rehepaplus oma riigi ja kaaskodanike vastu on vaata et auasi või vähemasti ei peeta seda taunimisväärseks.
11.04.2018