News

Tagatuba: Viimasel ajal on alanud uus häirekella tagumine - sõnavabadus on ohus!  Kas Ahto Lobjakas ja Vilja Kiisler on sõnavabaduse kehastusteks? Kindlasti mitte, sest nende ründavatel ja vasakideoloogial baseeruvatel sõnavõttudel pole vaba ajakirjandusega midagi pistmist. Kas ERR on viimasel paaril aastal olnud tugevalt kallutatud ja mitte sugugi neutraalne uudiste tootja? Jah on.

Miks ei räägitud sõnavabadusest siis kui meedias said sõna vaid ühe suuna sõnumikandjad, teisele poolele aga ruumi ei jätkunud. Anonüümsete kommentaaride lubamine ei tee Delfist veel sõnavabaduse kandjat, sest mäletame liigagi hästi  millist tõrva sealt vastaspoolele kaela kallati. Kindlasti on igal ajakirjanikul õigus enda arvamusele ja arusaamale maailmast, kuid mitte ükski poliitiline veendumus ei tohiks õigustada riigiraadios kellegi sõimamist saastaks, isegi kui selle järel kõlab vabandus.

Tõeline Eesti ajakirjandus jääb 90-ndatesse aastatesse, mil õhina ning huviga lugesid läbi kõik väljaanded, mil ilusat ja selget keelekasutust peeti lausa auasjaks, mil uuriv ajakirjandus kontrollis fakte ning kirjutati olemata seejuures kohtunikuks, mil ajakirjanik oli ajakirjanik mitte kellegi poliitilise agenda kandjaks...

29.04.2019
 
Comments
Order by: 
Per page:
 
  • There are no comments yet
Info
Actions
Rating
0 votes
Recommend